DOKUMENTY, BALÍKY, PALETY
SPOĽAHLIVO RÝCHLO PO CELOM SVETE
Jazyk :svkengde

IMPRESSUM
IMPRESSUM

SEL Slovakia Express Logistik s.r.o
Kopčianska 92
SK – 852 03 Bratislava

IĆO - Company ID: 36712426
IČ DPH - VAT ID: SK 2022291898
OR: Okresný súd Bratislava I,číslo 43653/B

SEL Slovakia Express Logistik s.r.o Kopčianska 92 852 03 Bratislava | Tel: +421 2 6820 7111 | Fax: +421 2 6225 0293