DOKUMENTY, BALÍKY, PALETY
SPOĽAHLIVO RÝCHLO PO CELOM SVETE
Jazyk :svkengde

IMPRESSUM
IMPRESSUM

SEL Slovakia Express Logistik s.r.o
Pri Šajbach 1
SK – 831 06 Bratislava

IĆO - Company ID: 36712426
IČ DPH - VAT ID: SK 2022291898
OR: Okresný súd Bratislava I,číslo 43653/B

SEL Slovakia Express Logistik s.r.o Pri Šajbach 1 831 06 Bratislava | Tel: +421 2 6820 7111 | Fax: +421 2 6225 0293