DOKUMENTY, BALÍKY, PALETY
SPOĽAHLIVO RÝCHLO PO CELOM SVETE
Jazyk :svkengde
COLNÁ
DEKLARÁCIA
Colná deklarácia
  • Schválený príjemca
  • Vyclenie export – import
  • Vystavenie colných dokumentov napr.T1,T2,Carner Tir, ATA
  • Intrastat
SEL Slovakia Express Logistik s.r.o Kopčianska 92 852 03 Bratislava | Tel: +421 2 6820 7111 | Fax: +421 2 6225 0293